Polityka Prywatności

Tutaj prezentujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą Kancelarię.

Dbamy o ochronę danych i prywatności naszych klientów i chcemy, aby czuli się komfortowo korzystając z naszych usług.

Ze względu na odmienny rodzaj usług i różnice technologiczne pomiędzy stroną nmprawo.pl, a blogiem prawnym nmprawo.pl/blog, przygotowaliśmy dwa oddzielne dokumenty opisujące zasady przetwarzania danych osobowych, które są dostępne w zakładkach poniżej.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy usług prawnych Kancelarii oraz strony internetowej nmprawo.pl, z wyłączeniem bloga dostępnego pod adresem nmprawo.pl/blog, który posiada oddzielne zasady przetwarzania danych, dostępne w zakładce "BLOG" powyżej.

I. Polityka Prywatności

Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określane dalej jako „RODO”.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych klientów oraz osób, których dane są przekazane przez klientów, jeżeli jest to niezbędne do wykonania usługi jest radca prawny Natalia Modzelewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NMPRAWO Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Modzelewska przy ul. Żeglarzy 12, 76-270 Ustka.

Z administratorem danych osobowych można skontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@nmprawo.pl lub tradycyjnie, przez wysłanie korespondencji na adres: NMPRAWO Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Modzelewska, ul. Żeglarzy 12, 76-270 Ustka.

2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

W ramach działalności nasza kancelaria przetwarza dane osobowe w celu i na podstawie:

a) wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię z Klientami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych rzez Kancelarię jako Administratora danych w celu świadczenia usług na rzecz Klientów Kancelarii (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

Przetwarzamy dane osobowe w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Kancelaria nie podejmuje decyzji wobec osób, których dane dotyczą, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

3. Prawa wynikające z RODO

W razie zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych i jej prawidłowym wykonaniem, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia prawidłowego wykonania umowy. Niepodanie danych osobowych może stanowić przeszkodę do zawarcia lub wykonania umowy.

4. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do danych

b) żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

c) przenoszenia danych

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego z zakresu ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadkach prawnie uzasadnionych, Państwa dane będą przechowywane przez okres przedawnienia właściwych roszczeń.

6. Przekazywanie danych innym podmiotom

Państwa dane przekazujemy wyłącznie uprawnionym podmiotom trzecim – m.in. dostawcom usług, organom (sądom, organom administracji publicznej) oraz podmiotom wspierającym Kancelarię – inni adwokaci i radcowie w ramach zastępstw procesowych.

II. Polityka Cookies

Pliki cookies (ciasteczka), to w dużym uproszczeniu pliki informatyczne przechowywane na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu służące do korzystania ze stron internetowych. Podczas odwiedzania stron internetowych, na komputerze Użytkownika (lub innym urządzeniu) zapisywane są takie informacje w ciasteczkach, jak m.in. nazwa strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu i unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystujemy w celu:

a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, bezpieczeństwa i konfiguracji naszej strony internetowej;

b) analizowania statystyk i wyświetleń naszej strony internetowej, abyśmy mogli lepiej rozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej;

c) monitorowania stanu sesji

Pliki cookies dzielą się na dwie zasadnicze kategorie – są to pliki stałe i pliki sesyjne. Te pierwsze pliki cookies (stałe) przechowywane są w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w pamięci rządzenia końcowego użytkownika tylko do czasu wyłączenia przeglądarki internetowej.

Ustawienia plików cookies można w każdej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej Użytkownika.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy bloga prawnego dostępnego pod adresem nmprawo.pl/blog. Zasady przetwarzania danych, dotyczące strony internetowej nmprawo.pl i usług prawnych świadczonych przez kancelarię opisane są w zakładce "NMPRAWO.PL I USŁUGI PRAWNE" powyżej.

I. Polityka Prywatności

Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określane dalej jako „RODO”.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Bloga jest Autorka Bloga - Natalia Modzelewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NMPRAWO Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Modzelewska, adres: ul. Żeglarzy 12, 76-270 Ustka.

Z administratorem danych osobowych można skontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@nmprawo.pl lub tradycyjnie, przez wysłanie korespondencji na adres: NMPRAWO Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Modzelewska, ul. Żeglarzy 12, 76-270 Ustka.

2. Kategorie danych osobowych

Za pośrednictwem bloga, w zależności od sposobu korzystania z serwisu, przetwarzamy następujące dane osobowe:

a) Imię (jeżeli zostanie podane);

b) Pseudonim (jeżeli zostanie podany);

c) Adres e-mail;

d) Strona internetowa Użytkownika (jeżeli zostanie podana);

e) Adres IP i dane przeglądarki.

3. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

W związku z prowadzeniem bloga, przetwarzamy dane osobowe w celu i na podstawie:

a) Obsługi komentarzy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) Tworzenie archiwum do potrzeb ewentualnej konieczności obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. f lit. a RODO);

c) W celu identyfikacji klienta powracającego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

przetwarzamy dane osobowe w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Nie podejmujemy decyzji wobec osób, których dane dotyczą, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

4. Komentarze

Nasz blog posiada możliwość dodawania Komentarzy przez użytkowników niezalogowanych za pośrednictwem Serwisów społecznościowych z których korzystamy do logowania na naszym Blogu - Facebook, Linkedin (zwane dalej: „Serwisami”) i przez użytkowników zalogowanych za pośrednictwem Serwisów.

W celu dodania komentarza, jeżeli nie zalogujesz się za pośrednictwem Serwisów:

a) Musisz podać swój adres e-mail (podanie tej danej jest dobrowolne, ale niezbędne)

b) Opcjonalnie możesz podać: imię, pseudonim, i swoją stronę www.

Jeżeli zalogujesz się za pośrednictwem Serwisów, pobierzemy dane Twojego profilu automatycznie, i będziesz mógł dodać komentarz bez potrzeby podawania dodatkowych danych.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Informujemy, że przysługuje Ci prawo do:

a) Dostępu do danych

b) Żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

c) Przenoszenia danych

d) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego z zakresu ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Okres przetwarzania danych osobowych

Twój komentarz będzie dostępny do chwili dostępności naszego bloga w Internecie, chyba, że wcześniej zażądasz jego usunięcia.

W przypadkach prawnie uzasadnionych, Twoje dane będą przechowywane przez okres przedawnienia właściwych roszczeń.

7. Przekazywanie danych innym podmiotom

Twoje dane przekazujemy wyłącznie uprawnionym podmiotom trzecim – m.in. dostawcom usług. Serwery, na których przechowujemy dane osobowe, są zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej. Z uwagi na korzystanie z usług Google, Facebook i Linkedin, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Facebook przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

8. Serwisy społecznościowe

Wykorzystujemy wtyczki Serwisów Społecznościowych takich jak: Facebook, Linkedin. Z chwilą kiedy skorzystasz z opcji zalogowania się za pośrednictwem tych Serwisów – Przeglądarka, z której korzystasz wyśle informację do administratora tego serwisu o zalogowaniu się na naszym Blogu. Serwisy społecznościowe mają własną Politykę prywatności, o której możesz przeczytać na ich stronach.

II. Polityka Cookies

Pliki cookies (ciasteczka), to w dużym uproszczeniu pliki informatyczne przechowywane na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu służące do korzystania ze stron internetowych. Podczas odwiedzania stron internetowych, na komputerze Użytkownika (lub innym urządzeniu) zapisywane są takie informacje w ciasteczkach, jak m.in. nazwa strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu i unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystujemy w celu:

a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, bezpieczeństwa i konfiguracji naszej strony internetowej;

b) analizowania statystyk i wyświetleń naszej strony internetowej, abyśmy mogli lepiej rozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej;

c) monitorowania stanu sesji

Pliki cookies dzielą się na dwie zasadnicze kategorie – są to pliki stałe i pliki sesyjne. Te pierwsze pliki cookies (stałe) przechowywane są w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w pamięci rządzenia końcowego użytkownika tylko do czasu wyłączenia przeglądarki internetowej.

Ustawienia plików cookies można w każdej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej Użytkownika.