Regulamin Bloga

Dokument ten opisuje zasady korzystania z bloga dostępnego pod adresem:

nmprawo.pl/blog

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24 listopada 2020 roku.

1. Autor i Administrator bloga

Autorką bloga dostępnego pod adresem nmprawo.pl/blog oraz administratorem i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest radca prawny Natalia Modzelewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NMPRAWO Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Modzelewska, adres: ul. Żeglarzy 12, 76-270 Ustka.

Z administratorem można skontaktować się emailowo, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@nmprawo.pl lub tradycyjnie, przez wysłanie korespondencji na adres: NMPRAWO Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Modzelewska, ul. Żeglarzy 12, 76-270 Ustka.

2. Usługobiorca

Usługobiorcą jest każdy czytelnik bloga, czyli osoba go odwiedzająca, przeglądająca jego treści.

3. Treści i cel bloga

Treści zamieszczane na blogu są chronione przez Prawo Autorskie, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994.24.83 z pozn. zm.). Autorka bloga zastrzega, że treści bloga nie stanowią porady prawnej, a cel bloga ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny.

4. Zasady korzystania z bloga i komentarze

Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z bloga w sposób zgodny z prawem, zwyczajem i dobrymi obyczajami. Autorka Bloga nie odpowiada za treści komentarzy zamieszczonych przez Usługobiorców. Usługobiorca dodając komentarz zobowiązuje się podać dane zgodne z prawdą. Moderatorką bloga i komentarzy jest Autorka Bloga, która uprawniona jest do zatwierdzania lub usuwania komentarzy. Komentarze niezgodne z prawdą, wulgarne lub obraźliwe będą usuwane.

5. Prawa autorskie

Dopuszczalne jest wykorzystanie treści udostępnianych na blogu na użytek własny. Autorka bloga zezwala na wykorzystanie udostępnionych przez nią wpisów na blogu, jedynie pod warunkiem zamieszczenia wyraźnej informacji, że autorką tekstu jest radca prawny Natalia Modzelewska, prowadząca blog prawny pod adresem https://nmprawo.pl/blog.

6. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24.11.2020.

Autorka zastrzega możliwość zmiany regulaminu w każdym czasie, a zmiany obowiązują od chwili ich wprowadzenia.