covid_events

Koronawirus – odwołane imprezy a zwrot pieniędzy

W związku z epidemią koronawirusa, wiele imprez masowych takich jak np. koncerty – zostało odwołanych. Co zrobić mają zatem ci, którzy kupili bilety na koncert ulubionego zespołu, który jednak się nie odbył? Czy przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją imprez musi zwrócić pieniądze? Jeśli tak to w jakim terminie?

Decyzja o odwołaniu imprez masowych powyżej 1000 osób zapadła w marcu 2020 roku na skutek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Oznacza to, że wiele osób, które kupiły bilety na koncert, nie mogło ich wykorzystać, a do dzisiaj wiele z nich, nie otrzymało zwrotu za bilety. W przypadku, gdy kupiliśmy bilet na koncert, który miał się odbyć w konkretnym terminie, a który jednak się nie odbył, mamy do czynienia z odwołaniem imprezy, nawet jeśli organizator deklaruje, że chodzi wyłącznie o przełożenie imprezy na inny termin.

Jeśli impreza została odwołana ze względów epidemiologicznych, to jest to sytuacja, którą przewiduje Kodeks Cywilny. Zgodnie z art. 495 § 1 Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a przypadku, gdy je już otrzymała obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Wobec powyższego, organizator zobowiązany jest do zwrotu pieniędzy według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Jeśli do odwołania doszło po wejściu Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – stosownie do art. 15zp ust. 1,2 i 3  mamy dwa wyjścia:

– zażądać zwrotu pieniędzy za bilety;

 lub

– zdecydować się na zaoferowany Voucher uprawniający do wykorzystania na poczet przyszłych wydarzeń.

Zwrot pieniędzy powinien nastąpić w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, konsument ma prawo wezwać organizatora do zapłaty, a jeśli wezwanie okaże się nieskuteczne – wystąpić na drogę sądową i przed Sądem dochodzić zapłaty należnej kwoty.

Wielu przedsiębiorców oferuje również vouchery do wykorzystania wpłaconych środków, na przykład na koncert, który odbędzie się w innym terminie. Dodać należy, że jeśli konsument zdecyduje się na taki voucher zamiast żądania zwrotu pieniędzy, zgodnie z art. 15zp ust.2 wspomnianej wyżej ustawy, nie będzie mógł żądać już zwrotu, bowiem nie dojdzie w tym wypadku do skutecznego rozwiązania umowy. Wartość Vouchera nie może być niższa od kwoty, która pierwotnie wpłacił klient na poczet wydarzenia, które z powodu koronawirusa się nie odbyło. Ważność takiego Vouchera to rok, licząc od dnia w którym odwołana impreza czy wydarzenia miało się odbyć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.