covid_events

Koronawirus – odwołane imprezy a zwrot pieniędzy

W związku z epidemią koronawirusa, wiele imprez masowych takich jak np. koncerty – zostało odwołanych. Co zrobić mają zatem ci, którzy kupili bilety na koncert ulubionego zespołu, który jednak się nie odbył? Czy przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją imprez musi zwrócić pieniądze? Jeśli tak to w jakim terminie?

Decyzja o odwołaniu imprez masowych powyżej 1000 osób zapadła w marcu 2020 roku na skutek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Oznacza to, że wiele osób, które kupiły bilety na koncert, nie mogło ich wykorzystać, a do dzisiaj wiele z nich, nie otrzymało zwrotu za bilety. W przypadku, gdy kupiliśmy bilet na koncert, który miał się odbyć w konkretnym terminie, a który jednak się nie odbył, mamy do czynienia z odwołaniem imprezy, nawet jeśli organizator deklaruje, że chodzi wyłącznie o przełożenie imprezy na inny termin.

Jeśli impreza została odwołana ze względów epidemiologicznych, to jest to sytuacja, którą przewiduje Kodeks Cywilny. Zgodnie z art. 495 § 1 Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a przypadku, gdy je już otrzymała obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Wobec powyższego, organizator zobowiązany jest do zwrotu pieniędzy według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Jeśli do odwołania doszło po wejściu Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – stosownie do art. 15zp ust. 1,2 i 3  mamy dwa wyjścia:

– zażądać zwrotu pieniędzy za bilety;

 lub

– zdecydować się na zaoferowany Voucher uprawniający do wykorzystania na poczet przyszłych wydarzeń.

Zwrot pieniędzy powinien nastąpić w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, konsument ma prawo wezwać organizatora do zapłaty, a jeśli wezwanie okaże się nieskuteczne – wystąpić na drogę sądową i przed Sądem dochodzić zapłaty należnej kwoty.

Wielu przedsiębiorców oferuje również vouchery do wykorzystania wpłaconych środków, na przykład na koncert, który odbędzie się w innym terminie. Dodać należy, że jeśli konsument zdecyduje się na taki voucher zamiast żądania zwrotu pieniędzy, zgodnie z art. 15zp ust.2 wspomnianej wyżej ustawy, nie będzie mógł żądać już zwrotu, bowiem nie dojdzie w tym wypadku do skutecznego rozwiązania umowy. Wartość Vouchera nie może być niższa od kwoty, która pierwotnie wpłacił klient na poczet wydarzenia, które z powodu koronawirusa się nie odbyło. Ważność takiego Vouchera to rok, licząc od dnia w którym odwołana impreza czy wydarzenia miało się odbyć.

One Reply to “Koronawirus – odwołane imprezy a zwrot pieniędzy”

  1. Koronawirus pokrzyżował wielu ludziom plany. Wiele branż na tym ucierpiało. Nawet prywatne firmy ochroniarskie. Bo jak chronić ludzi na imprezach masowych, skoro te imprezy się nie odbywają? Mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko lepiej i będzie można wrócić do normalności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *